Oslo

Alternative metoder for å styrke arbeidsmiljøet

Et godt arbeidsmiljø er noe alle på arbeidsplassen nyter godt av. Enten du er leder, mellomleder eller vanlig ansatt, vil det friste mer å gå på jobb, hvis trivselen er tilstede. Økt samhold, trivsel og glede på jobben vil styrke bedriftens arbeid. Det finnes mange måter å gjøre dette på. Det kan være teambuilding, sosiale arrangementer eller rett og slett fokus på god kommunikasjon innad. Dette nettstedet handler om alternative måter å styrke arbeidsmiljøet på. Det kan være aktiviteter i arbeidstiden som man vanligvis ikke møter på de fleste arbeidsplasser, som for eksempel dans eller sang. Kun kreativiteten står i veien for de mulighetene som finnes.

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

13 Jan 2021

Det er opp til hver enkelt hva de mener er et godt arbeidsmiljø, men det som ofte er felles for denne betegnelsen er god organisering. Dette betyr at hver enkelt ansatt vet hva som kreves av dem til enhver tid. Dette tar litt tid å opparbeide. 

Psykososialt arbeidsmiljø

9 Dec 2020

Det å være en del av et arbeidsmiljø handler ofte om hvordan du opplever jobben din. Rett og slett hvordan samspillet på jobben din er. Hva påvirker det positivt og negativt? Så fort du kommer inn i en jobb vil du måtte lære deg å bli kjent med dette miljøet. 

Arbeidsmiljøloven

28 Oct 2020

Når du får deg en jobb så må du bli kjent med arbeidsmiljøloven. Den vil fortelle deg hva du har rett på i forhold til ferie, fri og ikke minst fortelle deg mer om hva du har krav på. Det er viktig å vite hva som gjelder, slik at du ikke blir lurt.