Arbeidsmiljøloven

Når du får deg en jobb så må du bli kjent med arbeidsmiljøloven. Den vil fortelle deg hva du har rett på i forhold til ferie, fri og ikke minst fortelle deg mer om hva du har krav på. Det er viktig å vite hva som gjelder, slik at du ikke blir lurt. 

28 Oct 2020