Psykososialt arbeidsmiljø

Det å være en del av et arbeidsmiljø handler ofte om hvordan du opplever jobben din. Rett og slett hvordan samspillet på jobben din er. Hva påvirker det positivt og negativt? Så fort du kommer inn i en jobb vil du måtte lære deg å bli kjent med dette miljøet. 

9 Dec 2020