Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

Det er opp til hver enkelt hva de mener er et godt arbeidsmiljø, men det som ofte er felles for denne betegnelsen er god organisering. Dette betyr at hver enkelt ansatt vet hva som kreves av dem til enhver tid. Dette tar litt tid å opparbeide. 

13 Jan 2021